Leadership coach voor

            succesvolle leiders

               en senior managers 

                          Die klaar zijn om de stap te maken van                                       autonomie naar meer verbinding                  

Leiders en Topmanagers zijn goed in het voldoen aan de verwachtingen. Daarin schuilt het gevaar dat jij jezelf kwijtraakt.


Leadership coach

voor

succesvolle

leiders en senior managers 


                            
   Die klaar zijn om de stap te maken van autonomie naar meer verbinding 

16+

Jaar ervaring als Leadership coach

300+ 

Leiders en senior-managers begeleid

350+

Gecertificeerde coaches opgeleid

Hét gevaar voor succesvolle leiders en  senior-managers?

 • Je bent succesvol op veel gebieden (carrière, zakelijke resultaten, je financiën, mooi gezin).
 • Veel zelf doen is jouw succes-formule.
 • Op jonge leeftijd heb jij geleerd om op eigen benen te staan
 • Autonomie is je kracht, écht verbinden vind je lastiger.
 • Dan loop je het gevaar dat je op de polariteit autonomie <=> verbinding een disbalans gaat ervaren.
 • Dit komt tot uiting in een daling van jouw energie-niveau.
 • Jouw verlangen om echt te verbinden met je vrienden, collega's en ook je liefdes-partner neemt op onbewust niveau steeds meer toe. Dit ervaar je als een onbestemd gemis.
 • Omdat jij in jouw gezin van herkomst onvoldoende hebt geleerd om invulling te geven aan jouw emoties, heb je de neiging om een terugtrekkende beweging te maken in relaties zodra het lastig wordt.
 • Daar zit het grote gevaar voor veel leiders en topmanagers; de echte verbinding niet kunnen aangaan en daarmee (onbewust) steeds kiezen voor dat deel van jou waar je succesvol in bent; jouw autonomie.
 • Deze zich eindeloos herhalende, onbewuste beweging heeft één grote schaduwkant.
 • Uiteindelijk komt de eenzaamheid jou ophalen. Dat gevoel is met behulp van alcohol, buiten-echtelijke relatie, cabriolet of wat veelvuldiger als verdoving wordt gebruikt; hard werken, tijdelijk weg te stoppen.
 • Uiteindelijk verlies je deze strijd en worden je lichamelijke klachten steeds groter (energie-verlies, slecht slapen, depressieve gedachten, verminderde levenslust, in toenemende mate prikkelbaar).

Van Aanpassing naar Eigenheid 

Leiders en topmanagers moeten voldoen aan de verwachtingen. Door veelal de focus te hebben op de buitenwereld  (directieleden, collega's, klanten) loop je het risico dat jouw eigenheid onder druk komt te staan.


Jouw eigenheid vertegenwoordigt dat wat jou uniek maakt.  In dit leven wil je ergens bijhoren (door aan te passen) maar wil je je ook onderscheiden (door het verschil te maken, jouw eigenheid te tonen). 


Teveel aanpassing zorgt voor acceptatie maar ook tot vervreemding van jezelf. 


Klanten Programma Vrijheid aan de Top o.a.; 

Door het programma Vrijheid aan de Top is het mij duidelijk geworden wat de relatie is tussen mijn biografie en mijn (onbewuste) handelen in het hier-en-nu. Niet langer los ik alle problemen die opkomen zelf op.

Martin de

Vaal, 

Directeur productmanagement bij Visma Roxit 

Ik ben vrijer in mijn handelen geworden. Doordat ik geleerd heb om meer in verbinding met mijzelf te staan is mijn gedrag spontaner geworden. Meer authentiek. 

Marjolijn Nieuwenhuysen,

Directeur Bedrijfsvoering OM

Het programma heeft mij échte verbinding met de mensen om mij heen opgeleverd. Wat een fijne transformatie van alles alleen "moeten" doen naar veel meer samen.
Arco Bierens,

Sales Director Manpower Professional

Het belangrijkste resultaat van het programma? Minder frustratie, meer plezier en meer connectie waardoor ik mij minder “alleen voel”. Dat geeft rust.

Bernd de Jonge, 

Vice President Operations & PMO Manager

Schrijf je geheel vrijblijvend in voor de
Leadership nieuwsbrief Vrijheid aan de Top

 • Leer waarom je biografie "bepalend" is voor de kwaliteit van jouw relaties.
 • Ontdek welke "beweging" jij eindeloos herhaalt in relatie tot anderen zodra het moeilijk wordt.
 • Ontdek hoe jij de transformatie kan maken van autonomie naar meer verbinding. Zonder dat je jouw autonomie verliest.
 • Word je bewust van je overleef-mechanisme, waardoor je (onbewust) te hard gaat werken.


Het programma Vrijheid aan de Top is gebaseerd op 3 pijlers;

Biografie

Jouw Biografie vormt het fundament voor veel van jouw gedrag. Bewustwording van welke aanpassingen jij hebt moeten maken is stap 1 naar meer keuze-vrijheid in jouw gedrag.

Hechtings-stijl

Jouw hechtingsstijl is de manier waarop je je hecht aan anderen. De basis voor jouw hechtingsstijl is gelegd in jouw opvoeding. De (on)veiligheid die je als kind ervaart, bepaalt voor een groot deel hoe je je als volwassene opstelt in relaties. Welk script-besluit heb jij onbewust gemaakt in de relatie met anderen zodra het lastig wordt?

Verbinding

Verbinding en Autonomie zijn de twee drijvende krachten in dit leven. Waar jij goed in bent is afhankelijk van wat jij hebt geleerd in jouw gezin van herkomst. Je kan op 1 been (autonomie) ver komen maar uiteindelijk zal je struikelen. In dit leven is het aangaan van échte verbinding de grootste menselijke behoefte.