Leiders en Topmanagers zijn goed in het voldoen aan de verwachtingen. Daarin schuilt het gevaar dat jij jezelf kwijtraakt.


    Programma
      Vrijheid aan de Top

Leadership Coaching van Autonomie naar meer Verbinding

Vrijheid aan de Top

                                               
                                          Programma 
Vrijheid aan de Top

Leadership Coaching van Autonomie naar meer Verbinding

Ben jij een leider of senior manager en herken jij jezelf in;

  1. Veel leiders en senior-managers zijn succesvol in het autonoom functioneren. Veel zelf doen is de succes-formule.
  2. Je bent succesvol op veel gebieden (carrière, zakelijke resultaten, je financiën, mooi gezin), maar je merkt steeds vaker een dip in jouw energie.
  3. Er zijn momenten waarin het voor jou glashelder is wat je mist. Het échte contact met jouw collega's....maar ook met je vrienden en liefdesrelatie.
  4. In jouw gezin van herkomst heb jij onvoldoende geleerd hoe om te gaan met emoties/ gevoelens en intimiteit.
  5. Het is lastig voor jou om écht te verbinden. Daar zit wel jouw verlangen. De relatie aangaan is geen probleem voor jou. De relatie verdiepen en onderhouden wel.
  6. Zodra het lastig wordt in de "relatie" heb je de neiging om een terugtrekkende beweging te maken (in ieder geval op emotioneel gebied). Daar alleen in je "kamer" voelt het veilig en pieker je hoe jij de verbinding weer gaat maken. Het gepieker maakt de verwijdering meestal groter. Hulp vragen behoort niet tot jouw favoriete bezigheden.
  7. Op emotioneel gebied beweeg je weg van wat voor jou voelbaar belangrijk is. Uiteindelijk ga je aan wat onvermijdelijk is, maar vaak "laat". Dan krijgt jouw bozige-stem de overhand. Deze stem is gevoed door jouw gevoel van niet-gezien, niet-erkend worden.
  8. Liever overleven door een terugtrekkende beweging te maken dan voluit leven (op emotioneel vlak) en risico te lopen. Deze beweging en overweging maak je in jouw vriendschappen, liefdes-relatie en met collega's.
  9. Deze zich eindeloos herhalende, onbewuste beweging heeft een grote schaduwkant.
  10. Uiteindelijk komt de eenzaamheid jou ophalen. Dat gevoel is met behulp van alcohol, buiten-echtelijke relatie, cabriolet of wat veelvuldiger als verdoving wordt gebruikt; hard werken, weg te stoppen.
  11. Uiteindelijk verlies je deze strijd en worden de lichamelijke klachten steeds groter (energie-verlies, slecht slapen, depressieve gedachten, verminderde levenslust, in toenemende mate prikkelbaar).
  12. Tijd om goed te zorgen voor jezelf (goed zorgen voor de mensen om jou heen kan je al). Zorgen voor jouw emotionele leven. Dat klinkt voor jou als vaag maar is in de praktijk heel concreet. Alleen is het je niet voor gedaan in jouw gezin van herkomst.

Van Autonomie naar meer Verbinding

Veel leiders en senior-managers zijn in de polariteit autonomie <=> verbinding vooral succesvol in de autonomie.

De basis voor een succesvol leven op veel gebieden.


Uiteindelijk is het aangaan van échte verbindingen in dit leven de belangrijkste competentie voor een vervullend, zinvol leven.


Om deze kwaliteit een plek te geven in jouw leven moet je helder krijgen welke onbewuste besluiten jij hebt genomen t.a.v. verbinden in jouw gezin van herkomst.

Wat is jouw overleef-strategie geworden zodra het lastig wordt in de relatie met anderen?


Grote kans dat je deze beweging (onbewust) keer op keer herhaalt. Met iedere keer hetzelfde resultaat. 


Transformatie Programma Vrijheid aan de Top

Biografie

Jouw biografie vormt het fundament voor veel van jouw gedrag. Bewustwording van welke aanpassingen jij hebt moeten maken is stap 1 naar meer keuze-vrijheid in jouw gedrag.


Hechtingsstijl

Jouw hechtingsstijl is de manier waarop je je hecht aan anderen. De basis voor jouw hechtingsstijl is gelegd in jouw opvoeding. De (on)veiligheid die je als kind ervaart, bepaalt voor een groot deel hoe je je als volwassene opstelt in relaties. Welk script-besluit heb jij onbewust gemaakt in de relatie met anderen zodra het lastig wordt?

Verbinding

Verbinding en autonomie zijn de twee drijvende krachten in dit leven. Waar jij goed in bent is afhankelijk van wat jij hebt geleerd in jouw gezin van herkomst. Je kan op 1 been (autonomie) ver komen maar uiteindelijk zal je struikelen. In dit leven is het aangaan van échte verbinding hetgeen jij naar verlangt.

Klanten Programma Vrijheid aan de Top

nullnullnullnull


nullnullnullnullnull

null             null           null


Ik heb mijn passie en vuur weer teruggevonden. Niet langer sta ik op mijn eiland. Ik ben veel meer in verbinding met de mensen om mij heen.
Angeline van der Kloet, Director Cabincrew KLM Cityhopper
Ik heb geleerd om goed voor mijzelf te zorgen. Vanuit die rust kan ik veel beter verbinden met de mensen op mij heen.
Francois Hogenhout,

Director IT, EuroCCP

Ik spreek mezelf meer uit over wat ik zie of voel, zonder een oneigenlijke rol te spelen binnen het team of een gat te dichten. Ik ben meer  losgekomen van voldoen aan alle verwachtingen.

Marjolein Goense,

Chief Procurement Officer ABN AMRO 

Ik ben vrijer in mijn handelen geworden. Doordat ik geleerd heb om meer in verbinding met mijzelf te staan is mijn gedrag spontaner geworden. Meer authentiek. 

Marjolijn Nieuwenhuysen,

Directeur Bedrijfsvoering OM

Van Autonomie naar meer Verbinding

Heb jij interesse in het programma Vrijheid aan de Top?

 • Wil je eerst met elkaar afstemmen of dit programma voor jou passend is?
 • Plan dan hieronder een telefonische verkenning in.

Structuur Programma Vrijheid aan de Top

 • Tijdsbestek; 6 maanden
 • Intakegesprek; Hoe functioneer je in jouw context? Hoe beleef je jouw persoonlijke vrijheid/waar zit je onvrijheid? Met jouw persoonlijke thema’s werken we tijdens het programma aan jouw transformatie naar meer verbinding.
 • 6 Coachingsgesprekken   
 • Biografische Analyse waarin jouw plek in gezin van herkomst centraal staat. Jouw Biografie vormt het fundament voor je gedrag. Bewustwording van de gedrags-patronen in relatie tot anderen die jij steeds (onbewust) herhaald is stap 1 naar meer keuze-vrijheid in jouw gedrag.
 • Twee tussentijdse online voortgang-gesprekken, welk resultaat tot nu toe bereikt? Op koers voor beoogde transformatie?
 • Hechtingsstijl. Welk script-besluit heb jij onbewust gemaakt in de relatie met anderen zodra het lastig wordt?
 • Implementatie. Tussen de gesprekken in breng je in de praktijk wat je hebt geleerd in onze gesprekken. Wijsheid = inzichten + nieuwe ervaringen.
 • Eindgesprek, toetsing gewenste transformatie t.o.v. bereikt resultaat. 
 • Telefonische beschikbaarheid gedurende het traject.
 • Locatie; Spaces Amstel (Amsterdam), andere locatie op aanvraag.

Waarom dit Programma resultaat garandeert?

Resultaatgericht Programma

Het programma Vrijheid aan de Top is gericht op diepgang én resultaten. Onderdeel van het programma vormt het implementatie-systeem dat gebaseerd is op brein-wetenschap. Dit zorgt ervoor dat jij je inzichten ook daadwerkelijk in de praktijk gaat brengen.

Expert polariteit Autonomie - Verbinding
Autonomie en verbinding zijn de twee drijvende krachten in dit leven. Waar jij goed in bent is afhankelijk van wat jij hebt geleerd in jouw gezin van herkomst. De stappen die je moet doorlopen om van autonomie naar meer verbinding te gaan, ken ik zelf maar al te goed. 

Doelgroep Leiders en senior Managers

Een groot deel van de senior managers/ leiders bewandelen een "zelfde" pad.
Succesvol op materieel vlak, sterk autonoom. Met de jaren een groeiend verlangen naar meer echte verbinding.

Autonomie is goed ontwikkeld. Kwetsbaarheid (dat wat je alleen kan leren in de verbinding met anderen) is onderontwikkeld.

Remco

In mijn gezin van herkomst heb ik vooral geleerd om op eigen benen te staan. Minder is mij voorgedaan hoe te verbinden in relaties.

Waardoor ik goed ben in het allemaal zelf oplossen en minder goed ben in de verbinding met andere mensen (dit laatste heb ik overigens heel veel jaren niet willen erkennen).


Totdat mij helder werd dat mijn vermijdende hechtingsstijl een overleef-strategie was. Die werkelijk allesbepalend blijkt in de relatie met anderen.

De relatie aangaan was geen probleem, de relatie verdiepen en onderhouden wel.

Mijn reis van autonomie naar meer verbinding is misschien wel de transformatie die de meeste impact heeft op mijn leven.

Deze reis heb ik uitgewerkt in het programma Vrijheid aan de Top.

Ik zit minder in mijn hoofd en ben mij steeds meer bewust van wat mijn gevoel mij verteld. Hierdoor ervaar ik nu échte verbinding met mijn collega's en vrienden.
Jeanette Eder, 

Operations Manager Wannahaves

Het belangrijkste resultaat van het programma? Minder frustratie, meer plezier en meer connectie waardoor ik mij minder “alleen voel”. Dat geeft rust.

Bernd de Jonge,

Vice President Operations, Fluor Corporation

Ik heb geleerd hoe ik door minder hard te werken juist meer resultaat behaal. Ik kan nu hulp vragen en dat brengt veel rust en overzicht.

Wendie Cornelissen, 

Director Daily Banking ABNAMRO

Door het programma Vrijheid aan de Top is het mij duidelijk geworden wat de relatie is tussen mijn biografie en mijn (onbewuste) handelen in het hier-en-nu. Niet langer los ik alle problemen die opkomen zelf op.
Martin de Vaal, 

Directeur productmanagement Visma Roxit

Ik voel mij nu vrij om met behoud van mijn eigenheid een plek in te nemen in het Directie-Team.

Jolan van den Broek,

Manager Fondsenwerving en Marketingcommunicatie

SOS Kinderdorpen


  Het programma heeft mij échte verbinding met de mensen om mij heen opgeleverd. Wat een transformatie. Van alles alleen "moeten" doen naar veel meer samen.

  Arco Bierens, 

  Sales Director Manpower Professional

     Hét signaal voor veel autonomie en weinig échte verbinding in jouw leven? Teveel irritatie en onvrede in jouw leven. Die je niet uitwerkt in relatie met de ander maar waar jij zelf op gaat "kauwen".....
  Graag wil ik in contact komen om samen te onderzoeken of het Programma Vrijheid aan de Top voor mij passend is.
  50%
  50% je bent er bijna......
  Na het invullen van jouw gegevens neem ik contact met jou op
  Klik hier voor wederzijds onderzoek