Meer vrouwen aan de top leidt niet per definitie tot diversiteit

Meer vrouwen aan de top leidt niet per definitie tot diversiteit

Diversiteit aan de top staat hoog op de agenda bij veel organisaties. Aangezien mannen al meer dan 100 jaar de macht hebben binnen organisaties heeft dit ertoe geleid dat vrouwen veel masculine kwaliteiten (analytisch, daadkrachtig, besluitvaardig, competitief, risico nemen) moeten tonen om aan de top van organisaties te komen.

Het idee dat meer vrouwen aan de top gaat zorgen voor diversiteit is daarmee maar sterk de vraag.

Het gebrek aan diversiteit in de top van organisaties heeft te maken met de overwaardering van masculine kwaliteiten en de onderwaardering van feminiene kwaliteiten (intuïtie, kwetsbaar, geduldig, loyaal, compassie, samenwerken).

Masculine kwaliteiten worden vaak gekoppeld aan mannen en feminiene kwaliteiten aan vrouwen. Dat klopt niet.

Ieder mens, man en vrouw, wordt geboren met zowel masculine en feminiene kwaliteiten. Zoals Carl Gustav Jung helder omschreef; The personal development of the human being depends on the level of integration of the masculine and feminine pole.

Zodra we bewust worden dat mannen om te overleven in “masculine” organisaties hun feminiene kwaliteiten moeten onderdrukken (one of the guys) en vrouwen hetzelfde moeten doen om de top te bereiken (ook one of the guys), dan wordt helder dat het ontbreken van feminiene kwaliteiten aan de top van organisaties dé oorzaak is van het gebrek aan diversiteit.

De prijs die leiders betalen voor het onderdrukken van hun feminiene kwaliteiten is hoog; burn-out, scheidingen, vervreemding van jezelf (niet meer kunnen voelen wat jij wil), overleven i.p.v. leven, continue in een vechtstand staan (eindeloos bezig met overtuigen), overwerkt (hardwerken als oplossing zien voor alle problemen).

Ieder mens wil uiteindelijk volledig zichzelf kunnen zijn, zonder een onderdrukt deel. Zodra leiders zich vrij voelen om beide polen in te zetten, de mannelijke en vrouwelijke, neemt hun eigenheid toe. Daar ontstaat echte diversiteit, van binnen naar buiten.

Pas dan ontwikkelt de diversiteit en vrijheid aan de top van organisaties en wordt de kracht van het verschil benut.

Verlang jij naar meer eigenheid en vrijheid en wil je weten hoe jij dit kunt realiseren?

Over de schrijver
Leadership coach voor succesvolle leiders en senior managers die klaar zijn om de stap te maken van autonomie naar meer verbinding.
Reactie plaatsen